‘Bankacılık zimmeti’ yönünden takipsizlik

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar verdi. Bankacılık Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının BDDK veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından savcılığa yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığı ifade edilen kararda, bu hususun muhakeme şartı niteliğinde olduğu kaydedildi. Kararda, savcılığın 19 Ekim’de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı hatırlatılarak, BDDK’nin “Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına” dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazın yerinde olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir